Lista przedmiotów

WWWNazwaSkrót
basen bas.
biologia biol.
biologia* biol*
chemia chem.
chemia* chem*
edukacja dla bezpieczeństwa edb
edukacja informatyczna informatyka
edukacja informatycznaOO inf.
edukacja matematyczna* edu.mat.*
edukacja przedszkolna e.przed.
edukacja wczesnoszkolna edu.
edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
edukacja wszczesnoszkolna OO edu.
etyka et
fizyka fiz.
geografia geogr.
gimanastyka korekcyjna gk
godzina wychowawcza g.wych.
godzina wychowawcza 1 gw1
godzina wychowawcza 2 gw2
godzina wychowawcza 3 gw3
historia hist.
informatyka inf.
jęz. niemiecki j.niem.
język angielski j.ang.
język angielski* j.ang.*
język obcy nowożytnyOO j.ang.
język polski j.pol.
język polski* jp*
matematyka mat.
matematyka* mat.*
muzyka muz.
plastyka plas.
przyroda przyr.
przyroda* przyr*
religia rel.
tańce tańce
technika tech
wos wos
wychowanie do życia w rodzinie wdż.
wychowanie fizyczne wf
wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna00 wfiez
wychowanie fizyczne OO wf
zajęcia artystyczne z.art.
zajęcia integracyjne socjo.
zajęcia komputerowe zk
zajęcia komputerowe OO zk
zajęcia techniczne zaj.tech.
zajęcia z wychowawcą zaj.z wych.