Lista klas

Nazwa
1a Sala szkolna 4E
1b Wychowawca Paulina Zielińska- Siekierka
Sala szkolna 17E
1c Wychowawca Iwona Lasota
Sala szkolna 5E
1d Wychowawca Anna Biegaj
Sala szkolna 5E
2a Wychowawca Agnieszka Cywińska
Sala szkolna 20E
2b Wychowawca Renata Derenda
Sala szkolna 19E
2c Wychowawca Joanna Piórkowska
Sala szkolna 19E
2d Wychowawca Marta Rucińska
Sala szkolna 4E
3a Wychowawca Cecylia Marszałek
Sala szkolna 20E
3b Wychowawca Małgorzata Podbielska
Sala szkolna 18E
3c Wychowawca Agata Pałat
Sala szkolna 17E
3d Wychowawca Katarzyna Szczepańska
Sala szkolna 18E
4a Wychowawca Dorota Gościńska
5a Wychowawca Janusz Krasowski
5b
5c
5d Wychowawca Magdalena Szyk-Wojtkiewicz
6a Wychowawca Roman Nakonowski
6b Wychowawca Marzena Kurach
6c Wychowawca Bożena Balbuza
6d Wychowawca Bożena Sakowska
7a Wychowawca Andrzej Derenda
7b Wychowawca Anna Bewicz
7c Wychowawca Marzena Głowacka
8a Wychowawca Izabela Marynowska
8b